👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension åk 7

Skapad 2019-08-19 14:31 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Bokrecension - under höstens första veckor kommer du att läsa en valfri skönlitterär bok. Vecka 41-43 ska du sedan skriva en bokrecension om den. Vi skriver recensionen på plats i klassrummet med hjälp av Exam.net.

Innehåll

 

Redovisningsform

Du visar att du efter att ha läst en valfri skönlitterär bok kan skriva en recension utifrån mallen nedan.

 

Bokrecension

  

·      Bokens titel och författarens namn. Har författaren gjort några andra böcker? Någon som du läst?

·      Varför valde du boken?

·      Sammanfatta handlingen kortfattat (max 100 ord)

·      Miljöbeskrivning. Var någonstans utspelar sig boken? I skolan? I framtiden? Nutid? Dåtid?

·      Personbeskrivning/ar. Beskriv ett par av huvudpersonerna. Hur ser de ut? Vad har de för personlighet? Försök att tänka efter om de utvecklas under historiens gång. Verkar de trovärdiga?

·      Realistiskt? Är handlingen trovärdig? Varför? Varför inte?

·      Berätta något om språket, var det svårt, lätt, högtidligt, slang, gammaldags, modernt…?

·      Har boken något budskap? I så fall vad tycker du om det?

·      Omdöme. Vad tyckte DU om boken? Du måste kunna berätta varför du tyckte boken var bra eller dålig. Tycker du t.ex. att boken var spännande så försök att berätta varför du tycker det. Den kanske var spännande för att det var svårt att förutsäga handlingen.

 

 

 

LYCKA TILL!

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Kvarnbyskolan - Recension

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du i huvudsak gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du på ett välfungerande sätt gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar och åsikter framgår. Du följer i huvudsak de instruktioner och förutsättningar som finns.
Dina tankegångar och åsikter framgår tydligt. Du följer relativt väl de instruktioner och förutsättningar som finns.
Dina tankegångar och åsikter framgår tydligt och väl. Du följer väl de instruktioner och förutsättningar som finns.
Innehåll
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller välutveklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Innehåll
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten har en struktur som passar en recension t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en recension.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en recension t.ex. med variation i de beskrivande och värdeladdade orden. Du använder ord som visar hur verket gestaltats t.ex metafor, berättarperspektiv, kameravinkel.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.