Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Tal"

Skapad 2019-08-19 14:33 i Stenbackeskolan Grundskolor
"Tal": negativa tal, potenser och kvadratrötter.
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss att räkna med tal som är mindre än 0, vi räknar med potenser och kvadratrötter. Mycket användbart!

Innehåll

Syfte: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvisges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analyseramatematiska begrepp och samband mellan begrepp,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang, och

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Tid: Vecka 34 - 43.

Arbetsgång: Gemensamma diskussioner, lösningar och praktiska uppgifter. Enskilda lösningar, med olika uttrycksformer.

Bedömning: Se LM.

Redovisning: Prov onsdag 23/10.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: