Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht årskurs 4

Skapad 2019-08-19 14:51 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Vilket värde har siffran i talet? Vilka metoder kan jag använda mig av för att lösa problem? Finns det olika sätt att räkna på? Vilka olika geometriska objekt kan jag namnet på? Hur kan jag skriva datum på olika sätt? Vad är skillnaden mellan analog och digital klocka?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i matematik?
Taluppfattning
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- positionssystemet inom talområdet 1-10 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

Problemlösning
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- olika problemlösningsmetoder

Addition, subtraktion, multiplikation och division
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000
- samband mellan addition och subtraktion
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division

Geometriska objekt, längd och omkrets
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets

Almanackan, klockan och tidsskillnad
Du kommer att utveckla kunskaper om:
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
- att beräkna tidsskillnad

Varför ska vi lära oss om matematik?
Därför att kunskaper i matematik hjälper dig att fatta bra beslut i vardagen och ger dig större möjlighet att kunna påverka i samhället.

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- använda matematiska begrepp
- välja och använda olika metoder
- kunna förklara hur du räknar
- prata matematik


Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?
Vi kommer att ha gemensam genomgång i klassen.
Du kommer att få tid att arbeta med olika uppgifter.
Vi kommer att använda matematiska begrepp när vi pratar matematik tillsammans.
Du kommer att få möjlighet att berätta hur du räknar och få möjlighet att lyssna på hur andra räknar.

Elevinflytande
Du får vara med och berätta hur du tycker att vi ska arbeta t.ex. i mattegrupper eller enskilt.
Du får vara med och bestämma hur vi skall arbeta i klassen.
Du får själv vara med och bestämma om du vill träna mer eller om du vill ha en utmaning.

Bedömning
Du får visa dina kunskaper genom:
- delta aktivt och visa vad du kan under genomgång och samtal
- använda matematiska begrepp
- det dagliga arbetet på lektionerna
- test i slutet av varje kapitel
- skolverkets bedömningsuppgifter


Du ska kunna:
Lösa problem (textuppgifter) genom att välja och använda metoder som passar till problemet t.ex. rita eller pröva.
Berätta hur du tänker när du räknar ut en uppgift.
Använda grundläggande matematiska begrepp som t.ex. siffra, tal, positionssystem, addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Olika metoder för att räkna addition och subtraktion samt multiplicera och dividera ett tal med 10 och 100.
Vad olika geometriska objekt heter och hur du räknar ut omkretsen.
Analoga och digitala klockan. Beräkna hur stor tidsskillnad det är mellan två klockslag.
Läsa av en almanacka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: