Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vecka 34-35

Skapad 2019-08-19 15:00 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Trygghet och rutiner inför en ny termin med nya barngrupper

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, samt att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Det står också att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära. Detta är läroplansmål som vi anser är extra betydelsefulla nu när nya barngrupper har bildats efter sommarledigheten. 

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

 

 

Vi undervisar om trygghet och självständighet.

 

 

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

Vi kommer att bekanta oss med miljön och öva på vardagsrutiner såsom påklädning, hygien, matsituationer och vila för att skapa trygghet. Vi kommer också att sjunga namnsånger och leka tillsammans för att lära känna varandra i den nya barngruppen, samt prata om hur man är en bra kompis.  

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: