Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh - Orientering & Friluftsliv - Åk 7

Skapad 2019-08-19 15:03 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Under vecka 34-40 kommer vi att vara mycket utomhus i den fina naturen. Vi har bland annat fyra heldagar utomhus med Roslagsleden, Färsna gård, Orienteringsdag och besök vid Skansen. Vi kommer fortsätta att träna på orientering, både praktiskt och teoretiskt och vi kommer lära oss mer om friluftsliv. Hur man kan förbereda sig och genomföra friluftsliv på ett bra sätt, så att man får vara "varm, torr, trygg, mätt och kunna hitta rätt".

Innehåll

Arbetsperiod: Vecka 34-40.

Arbetssätt:

Vi kommer att vara mestadels utomhus för att träna praktiskt på orientering och friluftsliv, samt genom diskussioner och genomgångar. Det är viktigt att ha med sig rätt idrottskläder så att man kan deltaga på ett bra sätt. 

Du kommer få ett häfte att träna i med fakta, information och instuderingsfrågor om orientering och friluftsliv. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Bedömning:

*Dina praktiska färdigheter i orientering och friluftsliv kommer att bedömas under lektionernas gång. Tanken är att det blir en process där du får träna och lära dig mer under arbetsperiodens gång. Hur säker du är på att hitta till rätt kontroll på ett effektivt sätt. Dina insatser bedöms både under friluftsdagarna och under de vanliga idrottslektionerna.

*Att du deltar aktivt och förbereder dig genom att ta med rätt idrottskläder och material är väldigt viktigt under detta arbetsområde. 

*Din insats på det skriftliga provet. 

Att kunna till det skriftliga provet:

*Allemansrätten: Vad är det? Vad får man göra och vad får man inte göra?

*Hur kan man förbereda sig inför en dag med friluftsliv?

*Hur kan man vara klädd för en dag med friluftsliv?

*Vad behöver man packa med sig för en dag med friluftsliv?

*Vad betyder kartans färger?

*Vad betyder de vanligaste karttecknen?

 

*Vad innebär kartans skala?

Extra material att träna på:

Du kan träna karttecken på egen hand genom denna länk. http://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

 

Film 1:

Film 2: Idrottshjälpen om ekvidistans,skala och ledstänger. Samt kompass stöd.

 

Uppgifter

 • Idh - Orientering & friluftsliv - Prov med planering

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering och friluftsliv åk 7-9

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Orientering
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.
Friluftsliv
Du har inte deltagit i tillräcklig utsträckning och har inte förberett dig ordentligt genom att ta med dig rätt material. Du behöver träna mer på allemansrättens regler och att hålla dig till dem.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. (Har du med dig rätt material, kan du deltaga på ett bra sätt, förstår du och använder dig av allemansrättens regler?)
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. (Har du med dig rätt material, kan du deltaga på ett bra sätt, förstår du och använder dig av allemansrättens regler?)
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. (Har du med dig rätt material, kan du deltaga på ett bra sätt, förstår du och använder dig av allemansrättens regler?)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: