Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Statistik" åk 7

Skapad 2019-08-19 15:07 i Stenbackeskolan Grundskolor
Statistik: tabeller, diagram och lägesmått.
Grundskola 7 Matematik
Vi lär oss avläsa, tolka, rita och granska tabeller och olika sorters diagram. Vi lär oss lägesmåtten: medelvärde, median och typvärde och varför de är användbara.

Innehåll

Syfte: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang, och

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Tid: Vecka 34 - 39

Arbetsgång: Gemensamma diskussioner, praktiska uppgifter, genomgångar och exempel. Egna lösningar med olika uttrycksformer.

Bedömning: Se LM.

Redovisning: Prov tisdag 24/9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: