Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1a1: VO17

Skapad 2019-08-19 15:07 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Välkommen till kursen Samhällskunskap 1a1! Allt innehåll i form av powerpoints, uppgifter o.s.v. under kursen kommer att hamna under den här planeringen vilket gör att ni behöver hålla koll på en enda planering under hela kursen.

Innehåll

För detaljerat kursinnehåll och kunskapskrav se: skolverket.se
 
Observera att datum är preliminära
 
VI kommer under kursen att gå igenom följande områden:
*  Källkritik                                                            V. 35 - V. 36 jobbade vi med källkritik.
* Vad är samhällskunskap                                  V. 35/V.36: Examineras genom uppgifter. Läggs upp här på unikum tydligare info kring detta.
 
* Vad är demokrati/diktatur?                              V. 37 - V. 40  Examineras prov i digiexam den 4/10 kl 8:15 i digiexam
Massmedia
* Hur styrs Sverige?
 * Vad gör EU?
                           
 
* Vad är mänskliga rättigheter?                         V. 42 - V. 48 SVA & SVE elever: Examineras genom en debattartikel och ett   argumenterande tal.med powerpoint
Ett samarbete mellan AXA, Jessica Hed och Sara Källström.
.
Internationella samarbeten                              V. 42 - V. 48 (I samband med Mänskliga rättigheter) Exam genom uppgifter i digilär- närmare info kommer i powerpoints framöver.
 

 * Min privatekonomi                                          V. 48- V. 51: Examineras genom lektionsuppgifter och arbete i Digilär - närmare instruktioner      kommer i era powerpoints framöver.

 
           
 
 
 
 

 

Uppgifter

 • Privatekonomi: Sparande och skulder

 • Privatekonomi: Min privatekonomi

 • Privatekonomi: Lån och sparande

 • Privatekonomi: Morran och Tobias filmuppgift

 • Globala målen: Internationella samarbeten FN

 • Internationella samarbeten 1

 • Globala målen Tidsplanering

 • Planering: Globala målen

 • Globala Målen: MR - introduktion av de globala målen

 • Globala målen/Mänskliga rättigheter

 • Mänskliga Rättigheter: Vilka är de mänskliga rättigheterna?

 • Mänskliga rättigheter kursplanering

 • Mänskliga Rättigheter: Globala målen områdesplanering

 • Vad är demokrati: Massmedias roll

 • Instuderingsfrågor Demokratins grunder

 • Vad är demokrati: Massmedias roll

 • Vad är demokrati? Diktatur

 • Vad är demokrati: Olika demokratiska modeller

 • Vad är demokrati? Demokratins grunder - del 1

 • Examinerande uppgift - källkritisk granskning

 • Film: Godtroghetens demokrati - internets paradox

 • Källkritik 28/8

 • Vad är samhällskunskap/Introduktion

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1 VO 17

F
E
C
A
Samhällens organisation + bakomliggande ideer
*Demokrati/diktatur * Hur styrs Sverige
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Mänskliga Rättigheter
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Samhällsfrågor - orsaker/konsekvenser
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Privatekonomi
+ samband med samh. ekonomi
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Samhällsvetenskaplig metod
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Presentation i olika former
Eleven har ännu inte uppvisat kunskaper motsvarande lägst E-nivå.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: