Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens projektbeskrivning 2018/2019

Skapad 2019-08-19 15:16 i Vessigebro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering.

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi vill förbättra vårt arbete genom att skapa rutiner i vardagen för barnen. Det är viktigt med trygghet i både barngrupp och arbetslag då vi bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt då det skapas harmoni och balans  på avdelningen.

Vi låter barnen ta ansvar på sin nivå och låter barnen utveckla sin självkänsla och identitet genom att de utmanas att få försöka själv.

Formulering av syfte

Genom olika konstruktionsmaterial där barnen får möjlighet att använda kroppen vill vi att barnen ska få möjlighet att undersöka och utveckla sin förståelse för matematiska begrepp. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Bilder i hallen, öppna samtal med föräldrarna vad vi har gjort under dagen, Unikum, och information på whiteboarden. Bildspel i hallen som öppnar upp för reflektion. Drop in.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Genom att arbeta i mindre grupper skapas förutsättningar för att ta vara på barnens röster och möjlighet för barnen att ta plats.

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön? Genom att vi pedagoger är lyhörda och observerar barnen ges det möjlighet för barnens tankar och åsikter att synliggöras i verksamheten. Ett annat sätt att inkludera barnen är via film och foto för att fånga tankar och idéer, samt reflektioner och lärande

 

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Vi blir medvetna och tar vara på de matematiska begreppen genom att arbeta med olika material såsom tex dega, pussla, bygga och konstruera med olika former av material samt att vi fångar vardagssituationer som sker spontant i vardagen. Vi använder också naturen som en resurs i vårat arbete med barnen.

 

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Vi upptäckte att barnen visade intresse för byggen och konstruktion i olika former.  

Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse?

Vi har sett att barnen visat intresse på olika sätt att använda tex byggklossarna på. Att de har byggt en lång ”bilväg”.

Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Mål från läroplanen: 

 

Förskolans ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att

urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

För oss innebär det att vi kommer att fokusera på begreppen stort, litet, brett, kort, högt, lågt.

Nulägesanalys? 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Vi har fått igång arbetet med projektet men det finns lite svårigheter i strukturen av verksamheten. Vi behöver utveckla organisatoriska bitar. Vi har ändå kunnat se att barnen bygger mer aktivt med materialen. Vidare behöver vi undersöka vad barnen kan i förhållande till målen. Till nästa veckas planering tar alla med sig tankar och reflektioner som diskuteras vidare och skrivs ner i ett reflektionsprotokoll.

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: