Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haren Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-19 15:28 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla språk genom lek och olika uttryckformer.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi använder oss av sagor, drama, bild, musik och rörelse.

Lära oss lägesord, i rörelse lek och dans.

Vi använder oss av TAKK för att förtydliga språket i barngruppen.

Tillsammans med kompisböckerna (använda figurerna) utforskar vi drama, musik och rörelse.

I leken skapar vi möjlighet att tillsammans utveckla vårt språk och kommunikation för gemensamma lekregler. Vi använder oss av kompisböckerna för att belysa ett ömsesidigt förhållningssätt i leken. Både i mindre sammanhang men även i helgrupp.

 

 

 

 

Hur blev det?

Vi har gett förutsättningar för utveckling i de olika uttrycksformerna så som musik, rörelse, skapande. Vi har arbetat med tecken i olika situationer så som vid maten och under våra samlingar till sånger bland annat.

Leken som pågått dagligen har gett möjligheter till den fantasiskapande utvecklingen, att se barnen hur de kommunicerar för att skapa gemensamma lekregler. 

Vi har under vt ändrat riktning utefter barnens intresse till Babblarna.

 

Var är vi?

Vi har strukturerat upp våra samlingar med början och slut på liknande sätt.

 

Vi har lyft in rörelselekar/danser har visat på att barnens intresse vuxit för samlingen. Vi har sett ett tydligare och växande intresse för musiken när den har återupprepats, att musiken har utvecklats till lek när barnen vet sången och känner igen rörelserna. T.ex tigerjakt, att se hur barnen leker och sjunger texten på eget initiativ under dagen.

Vi använt oss av befintligt musikmaterial t.ex. tigerjakt. Vi har använt oss av musik på olika platser inne eller ute via högtalare, instrument och med våra egna röster.

Vi ser att barnen har tagit efter och lärt sig många ord efter sånger och tecken som vi använd under terminen.

Utifrån barnets egna förutsättningar har det sociala utvecklats genom att kunna kommunicera på olika sätt, verbalt, kroppsligt, tecken, ansiktsuttryck. Barnen är på olika nivåer i sin egen utveckling när vi har barn mellan 1-3 år, men en stor utveckling sker ideligen.

Babblarna har tagit en stor plats i verksamheten, med fokus på språk, matte, teknik och musik.
Vi såg barnens intresse, tog oss an det och gav tillbaka möjligheter att vidareutveckla barnens intresse. Vilka är babblarna(uttal)? Hur ser dom ut (färg, form) ? Hur många är dom (matte)?

Vi vill fortsätta hålla i och hålla ut i temat.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: