Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 6: Crime and Punishment unit 2 Ek18

Skapad 2019-08-19 15:37 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
We are going to take a look at the Death penalty and you're also going to learn more about a notorious murderer.

Innehåll

 

Week

In class

Assignments

39

 

Unit 2: Crime and Punishment:

 • Introduction to unit 2.
 • Death penalty study questions (1).
 • Vocabulary work: Crime vocabulary Definitions (2), Crime vocabulary Match the words (3) and Dead Man Walking vocabulary (4).
 • Grammar: adjectives/adverbs.

             ·         Death penalty study questions (1). Learn the words Crime vocabulary (2), (3) + Dead man walking vocabulary (4). Practice grammar. Prepare debate on death penalty.

40

Unit 2: Crime and Punishment:

 • Dead man walking movie.
 • Check-up: crime vocabulary + film + grammar.

              ·         Prepare debate on death penalty. Practice grammar.

 • Look at: Useful phrases expressing opinions (6).

41

Unit 2: Crime and Punishment:

·         Introduction Presentation of a murderer.

·         Presentation: Death penalty debate in groups. Groups not presenting, work on your Presentation of a murderer.

              ·         Work on your Presentation of a murderer.

42

Unit 2: Crime and Punishment:

             ·         Presentation: Death penalty continues. We begin with Presentation of a murderer.

              ·         Work on your Presentation of a murderer.

43

Unit 2: Crime and Punishment:

             ·         Presentation: Presentation of a murderer.

 

 

Uppgifter

 • Instructions & Presentation unit 2

 • Dead Man Walking & Crime vocabulary

 • The Death Penalty instructions

 • Grammar: Adjectives and adverbs

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Eng 6: Crime and Punishment unit 2 Ek18

Grade E
Grade C
Grade A
LISTENING
Students can understand the main content and basic details of English spoken at a relatively rapid pace.
Students can understand the main content and essential details of English spoken at a relatively rapid pace.
Students can understand both the whole and details of English spoken at a rapid pace.
Students show their understanding by in basic terms giving an account of, discussing, commenting, and drawing conclusions on content and details, and with acceptable results act on the basis of the message and instructions in the content.
Students show their understanding by in a well grounded way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and also with satisfactory results act on the basis of the message and instructions in the content.
Students show their understanding by in a well grounded and balanced way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and with good results act on the basis of the message and instructions in the content.
READING
Students can understand the main content and basic details in written English in various genres, and in more formal contexts.
Students can understand the main content and essential details in written English in various genres, and in more formal contexts.
Students can understand both the whole and details in written English in various genres, and in more formal contexts.
Students show their understanding by in basic terms giving an account of, discussing, commenting, and drawing conclusions on content and details, and with acceptable results act on the basis of the message and instructions in the content.
Students show their understanding by in a well grounded way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and also with satisfactory results act on the basis of the message and instructions in the content.
Students show their understanding by in a well grounded and balanced way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and with good results act on the basis of the message and instructions in the content.
SPEAKING
In oral communications of various genres, students can express themselves in a way that is relatively varied, clear, and relatively structured.
In oral communications of various genres, students can express themselves in ways that are varied, clear and structured.
In oral communications of various genres, students can express themselves in ways that are varied, balanced, clear and structured.
STRATEGIES FOR UNDERSTANDING AND COMMUNICATION
Students can choose and with some certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.
Students can choose and with some certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.
Students can choose and with certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.
Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation.
Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation.
Students can also express themselves with fluency and adaptation to purpose, recipient and situation.
REALIA
Students discuss in basic terms some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make simple comparisons with their own experiences and knowledge.
Students discuss in detail some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed comparisons with their own experiences and knowledge.
Students discuss in detail and in a balanced way some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed and balanced comparisons with their own experiences and knowledge.
Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant way use the material selected in their own production and interaction.
Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant and effective way use the selected material in their own production and interaction.
Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant, effective and critical way use the selected material in their own production and interaction.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: