Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 3 Matematik

Skapad 2019-08-19 15:41 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
I matematik kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, tal i bråkform, geometriska objekt, längd, massa, volym och tid. Vi kommer att variera arbetssättet med genomgångar, problemlösning, lekar, spel och färdighetsträning både digitalt och i läromedel. Vi arbetar tillsammans, i par och enskilt.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla din förmåga att föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du ska även få möjligheten att öva på att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Mål

Du kan räkna huvudräkning med större tal.

Du kan använda de fyra olika räknesätten och förstå sambanden mellan dem. 

Du kan addition och subtraktion med skriftlig räknemetod i talområde 0-1000.

Du kan använda likhetstecknet på rätt sätt.

Du kan använda någon strategi för att lösa matematiska problem.

Du kan skapa en egen räknehändelse.

Du kan skriva tal i bråkform, samt namnger och jämför enkla bråk.

Du kan se geometriska mönster och mönster i talföljder.

Du kan namnge, beskriva och avbilda geometriska objekt.

Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattning av längd, massa, volym och tid.

Du kan använda vanliga måttenheter vid uträkningar.

Du kan den analoga klockan, samt känner till den digitala klockan.

Du kan skapa och avläsa tabeller och diagram.

 

Undervisning

Vi arbetar i matteboken, har gemensamma genomgångar med samtal och praktiskt material, spelar spel, övar på Ipad, har mattestationer med olika övningsmaterial, problemlösning, utematematik m m.

 

Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd i matematik, samt de Nationella proven.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: