Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haren Teamplan - Normer och värden - ht19/vt20

Skapad 2019-08-19 15:47 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Vart ska vi?

Varje barn ska känna sig trygg och delaktig i verksamheten utefter sina egna förutsättningar.

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Genom att vara närvarande och lyhörda pedagoger.

Att vi ger barnen tydliga rutiner. Använder oss till viss del av bildstöd så barnen kan se själva vad de ska göra i nästa steg. Använda oss av TAKK som ett hjälpmedel till att ge barnen med inte så många verbala ord en röst. 

Ge förutsättningar till att barnen känner sig starka och självständiga, hitta tillit till sin egen förmåga.

Att dela upp oss i mindre grupper minst tredagar i veckan.

Vi ska börja terminen med att observera vardagsrutinerna och leken för att kartlägga barnens nutida förutsättnignar, vad kan de själva och vad behöver vi hjälpa till med och visa? Vart befinner sig barnen? vad finns det för intresse? Vad är barnens behov idagsläget?

Att vi använder våra glasögon för att belysa hur vi är mot varandra inne på Haren oberoende på om du är barn eller vuxen.

 

 

 

 


 

Hur blev det?

Vi anser att vi uppnått målet genom att vi varit närvarande och vårt fokus har legat på vardagsrutinerna. Vi har observerat situationen i hallen tittat på oss själva och varandra, hur vi kan få barnen att känna sig trygga och känna att de kan själv.

Likväl som i samlingen, där vi observerat och tagit del av varandras upptäckter för att nå barnen på olika sätt. Vi har lyft vad vi sett under våra avdelningsplaneringar och fördjupat våra tankar för att möta barnen utefter deras förutsättningar.

Vi har även tittat och analyserat på både grupp och individnivå, på vilket sätt bemöter vi våra medmänniskor och hur ger vi pedagoger vägledning i t.ex. konfliktsituationer.

Under vt start har vi fått en stor skara nya barn till avdelningen som har fortlöpt med nykommna barn. Vi har arbetat under terminen med grundrutinerna för alla barnen. Utefter våra förutsättniningar har vi arbetat med grundrutinerna varje dag, arbetat in våra håll punkter, lek, blöja, mat och sova.

Var är vi?

Att vara närvarande, utmanande och lyhörda pedagoger. Samt tagit del av varandras erfarenheter och kunskaper.  

Från tidigare observationer där vi sett att barnen använder fysiska uttryck och handlingar före det verbala uttrycket, har vi nu sett utvecklingen att de oftare använder verbala uttryck före handling.

Vi är på rätt väg men kommer behöva starta om vårt grupparbete i och med våra nya barn som startar januari 2020.

Vi har börjat arbeta med ett tema på en nivå som är anpassad efter vår grupps förutsättnignar under den pågående inskolningen.

Vi har delat upp barnen i mindre grupper en dag i veckan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: