Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-08-19 16:00 i Bergaskolan Uppsala
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Vi reflekterar, samtalar och resonerar
 • Vi ser på filmer, och videoklipp av olika slag.
 • Vi gör arbetsuppgifter där vi läser, svarar på frågor, jämför och sammanfattar.
 • Vi dramatiserar olika händelser från Gustav Vasas tid.
 • Vi kommer att ha ett prov om Gustav Vasa och hans söner

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du kommer att bli bedömd utifrån ditt deltagande i diskussioner. Du kommer även att bli bedömd utifrån hur du arbetar med att hitta och sammanställa fakta. Du kommer även att bedömas utifrån dina svar på provet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Gustav Vasa

>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är…
Jag berättar om Gustav Vasa i stora drag och med viss hjälp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. grundläggande
Jag berättar om Gustav Vasa med egna ord. Enkelt men med någon fakta och något begrepp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. goda
Jag berättar mer om Gustav Vasa med egna ord. Med flera fakta och begrepp redogör jag för händelser och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. mycket goda
Samtala och diskutera
för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar som är…
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla konkreta frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. enkla och till viss del underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. utvecklade och relativt väl underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor och följd-frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. Jag bidrar med egna funderingar på orsaker och konsekvenser välutvecklade och väl underbyggda
Likheter och olikheter, källkritik
tolkar och visar på spår av historien i vår tid, om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder och för då resonemang som är…
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid och gör enkla reflektioner och jämförelser med stöd. Jag berättar om att olika källor kan berätta olika fakta. enkla
Jag berättar om spår av historien i vår tid, reflekterar och gör jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta och ger något exempel. utvecklade
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid, reflekterar och jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta, ger exempel och motiverar mina åsikter utifrån fakta. välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: