Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse Åk 3

Skapad 2019-08-19 16:01 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt, balans och tyngdpunkt är begrepp som vi arbetar med inom temat Kraft och rörelse.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Att du efter genomfört arbetsområde kommer att ha utvecklat din:

- Kommunikativa förmåga, då du kommer att få samtala och diskutera i par och grupp.


- Analysförmåga, då du kommer att få beskriva resultat och slutsatser.

- Begreppsliga förmåga, att du efter undervisningen känner till begreppen:

 • Kraft
 • Tyngdkraft
 • Friktion
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt

Så här ska vi arbeta 

Du kommer att:

- Få lära dig om de olika begreppen genom att se film, diskutera och läsa litteratur.

- Göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater göra jämförelser med dina egna och andras resultat.

 Det här ska bedömas 

- Om du i relation till lek och rörelse känner till följande begrepp;

 • Kraft
 • Tyngdkraft
 • Friktion
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: