Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the Week

Skapad 2019-08-19 16:03 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6
Syftet med Grej of the Week är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i de olika ämnena.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

 • förmågan att förstå begrepp
 • förmåga att hantera information

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

 • metakognitiv förmåga
 • förmågan att analysera
 • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om en person, ett begrepp, en händelse eller en plats (en "Grej"). Eleverna diskuterar med varandra och försöker klura ut vad det kan vara. Arbetet dokumenteras även på en stor karta man kan skrapa bort varenda land man redan fått reda på något av. Varje Måndag ger vi en liten ledtråd som ska väcka nyfikenhet till fredagens presentation. 

Någon per termin kommer eleverna få svara på en quiz om de "grejs" vi haft under tiden som varit för att hålla kunskaperna vid liv. "Vad minns du?!"

Mycket vikt läggs vid vad eleverna själva uppmärksammar och intresserar sig för, de kommer så småningom ha möjlighet att lämna förslag på ämnen i en förslagslåda. På sikt finns även möjlighet för eleverna att hålla i egna GOTW.

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: