Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen Teamplan - Normer och värden - ht19/vt20

Skapad 2019-08-19 16:18 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Vart ska vi?

 

  Varje barn ska känna sig trygg och delaktig i verksamheten utefter sina egna förutsättningar.

 

 

 

Hur gör vi?

 Vi använder oss av aktivitetstavlan och att tavlan bestämmer efter vilan för att trygga och bredda barnens lekkonstelationer. Vi utformar barnens lärmiljöer utefter barnens behov och intressen. Vi är närvarande och lyhörda pedagoger. Vi går trygghetsvandring, trygghetsintervjuer samt observerar barnen. Vi andvänder oss av TAKK samt bildstöd. En pedagog är närvarande vid barnens toalettbesök, vi har "upptaget hjärtan" på dörren till toaletterna samt en markering vart barnen ska stå i kö. Barnen har sina bestämda platser vid morgonmöte samt vid lunch och mellanmål.

Vi arbetar normkritiskt och normkreativt genom littereratur, samtal och olika styrda aktiviteter.


 

Hur blev det?

 

Vi har använt oss av aktivitetstavlan, TAKK och bildstöd.

Vi har tryggat barnen vid toalettbesök, barnen har haft sina egna platser vid morgonmöte, vid måltider. Vi har läst litteratur med normkreativt och normkritiskt perspektiv för både barn och pedagoger.

Var är vi?

 

Vad har bidraget till att det blev som det blev?

 

Tydliga rutiner. Barnen är trygga genom att vi har gått igenom vad som kommer hända under dagen. Aktivitetstavlan.

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

 

Varit tydliga rutiner. Barnen har tagit till sig TAKK och bildstöd till viss grad.

 

Vilket lärande och utveckling ser vi oss barnen i riktning i målen/ hur märks det?

 

Med hjälp av aktivitetstavlan har vi sett att barnen har utforskat nytt lekmaterial och nya lekkonstellationer. VH har framfört sin åsikt att både barnen och vh är mycket trygga och vi upplever samma känsla.

 

Är vi på rätt väg?

 

JA, vi känner att vi är på rätt väg genom att vi fortsätter använda aktivitetstavlan och tydliga rutiner.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: