Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-19 16:20 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

Barnen ska ges förutsättningar för att få insyn i och förståelse för demokratiska principer.

 


 

Hur gör vi?

Alla avdelningar arbetar med samma grundprincip från barnkonventionen i en termin. Ht-19 arbetar vi med "Alla barn har samma rättigheter och lika värde". Vi möts, delger och firar internationella barndagen gemensamt den 20 november.

Vi lånar böcker om barnkonvetionen och läser tillsammans med barnen. Vi utformar våra lärmiljöer så de blir efter barnens intressen och behov. Vi intervjuar och diskuterar tillsammans med barnen hur vi vill att det ska vara och se ut på förskolan. Vi pedagoger är närvarande och stöttande i eventuella konflikter som uppstår mellan barn/barn och där vi tillsammans arbetar för att alla ska få vara med och vara trygga. Vi pedagoger är också medforskande pedagoger tillsammans med barnen.

Hur blev det?

 

Vi har arbetat med grundprincipen ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde”. Vi har setts över huset och firat den internationella barndagen tillsammans.

 

Vi har läst böcker, utformat våra lärmiljöer efter barnens behov och intressen. Diskuterat hur vi vill att vi ska vara mot varandra och hur vi vill ha det på förskolan. Vi har pratat mycket om alla barns rätt och vad det är. Vi har varit närvarande efter våra förutsättningar på avdelningen.

 

 

Var är vi?

 

Vad har bidragit att det blev som det blev? Vi har lyssnat in barnen vad deras intressen är och sett efter varje barn behov. Barnen har haft inflytande över sin vardag.

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

 

Att barnen har fått vara med och bestämma över sin dag inom tydliga ramar och gränser.

 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen/hur märks det?

 

Barnen har blivit mer självständiga, vågar ta för sig mer, vågar uttrycka sin åsikt mer och fått en större trygghet.

 

Är vi på rätt väg?

 

Ja vi är på rätt väg och vi kommer fortsätta att arbeta med barnkonventionen och barnens inflytande och delaktighet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: