Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-19 16:22 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

 

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla språk genom lek och olika uttrycksformer.

 

 

 

Hur gör vi?

 Vi delar upp barnen i mindre sammanhang genom aktivitetstavlan samt arbetsgrupper.

Vi startar upp temat "JAG" och senare "JAG OCH MIN KOMPIS" där barnen kommer få olika undervisningstillfällen där vi bla målar självportträtt, tar kort och sätter upp bilderna på avdelningen så vi kan följa hur man förändras under läsåret. Vi leker tillsammans för att öva socialt samspel samt språket. Vi använder oss av TAKK och bildstöd.


 

Hur blev det?

 

 Vi har delat upp barnen i mindre sammanhang genom aktivitetstavlan samt arbetsgrupper.

 

Vi har jobbat med teman "JAG" och "JAG OCH MIN KOMPIS". Barnen har målat självporträtt och berättat vart de bor samt hur deras hus/ lgh ser ut.

 

Vi har lekt lekar tillsammans och byggt upp det sociala samspelet samt språket. Vi har använt oss av TAKK och bildstöd.

Vi har även använt oss av sång och musik, dans och rytmik samt rim och ramsa för att främja språket.

 

 

Var är vi?

 

Vad har bidraget till att det blev som det blev?

 

Vi har arbetat konsekvens med temat jag och jag och min kompis under hela höstterminen. Lekt många olika lekar för att öva på det sociala samspelet ex. hunden och benet, pomperipossa, under höken vingar, kims lek.

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt ?

 

Genom  vårt tema har barnen fått möjlighet att få sin röst hört och att bli trygg i sig själv.

I slutet på vårterminen 2020 startade vi även upp ett dinosaurietema utifrån barnens intressen där vi skapat en dinosaurievärld och letat fakta samt lekt lekar i temat.

 

Vilket lärandet och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen/hur märks det ?

 

Barnen har blivit bättre på socialt samspel,turtagning,lyssna på andra och att bli lyssnat på, koncentration och kunna följa instruktioner.

 

Är vi på rätt väg?

 

Vi fortsätter att arbeta med temat jag och min kompis för att få en trygg och harmonisk barngrupp, därefter följer vi barnens intresse och behov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: