Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

K4 - Tal och talförståelse

Skapad 2019-08-19 16:23 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Ett arbetsområde i matematik - vecka 35-40.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 9999.

 

Talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental.

 

Du ska kunna använda och uttala enkla decimaltal, till exempel 0,5.

 

Du ska kunna storleksordna tal med tre siffror.

 

Du ska kunna sätta ut tal på tallinjen inom talområdet

 0 – 1000.

 

Du ska kunna hälften och dubbel

 

 

 

 
Pratbubbla: rektangel: 600

 

 
t till exempel:

 

Hälften av 90 = 45

Dubbelt så mycket som 45 = 90

 

Du ska få lära dig enkel huvudräkning till exempel:

999 + 10  =  1 009

23 + 6, 40 – 7,  4 4,  25 / 5

 

Uppskatta att:

73    70           75    80

21 / 5     20 / 5  =  4

 

Att lösa enkla matematiska problem inom området

 

Genomgångar med bildspel på Smartboard.

 

Du löser olika uppgifter under genomgångarna så att du alltid måste vara delaktig och fundera.

 

Du arbetar med uppgifter kopplade till bildspelens innehåll och du får diskutera lösningar tillsammans i helklass och vid din bordsgrupp.

 

Vi spelar olika spel, till exempel Quizlet,  Räknemaskinen m.m.

 

Du får arbeta med bokstavsblad för att träna mer.

 

Du lyssnar på och ställer frågor till klasskamrater när vi diskuterar uppgifter.

 

Du får lösa kluringar för att träna problemlösning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

 

Komma med förslag på lösningar, diskutera andras lösningar och ställa frågor.

 

Delta i diskussioner i helklass och vid bordsgruppen.

 

Redovisa uppgifter och läxan på Smartboard.

 

Du kommer också att få göra ett skriftligt test i slutet av området där en helhetsbedömning görs.

 

Det som bedöms är hur väl du:

Använder, beskriver och förstår begreppen inom arbetsområdet.

 

Ser samband mellan begreppen, t.ex. decimaltal, bråk och procent.

 

Förklarar hur du tänkt när du löst en uppgift, både muntligt och skriftligt. Du använder bilder och symboler.

 

Hur väl du kan följa med i de matematiska diskussionerna i klassrummet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: