Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Kartan och Sverige Åk 4 - ht 2020

Skapad 2019-08-19 16:25 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad är geografi? Kartor, hav, skogar, befolkning, naturresurser (skog, olja, guld) och räcker jordens resurser till alla? Hur ska vi leva för att vara rädda om jorden? Allt detta är geografi. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om kartor, världskartan och kartor över Sverige och mer om hur Sveriges natur- och kultur-landskap ser ut.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få lära dig känna igen olika typer av kartor, att hitta i en atlas och att tolka kartor. 

Syftet är också att du ska lära dig mer om Sverige, samt vara bekant med världskartan.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med kartor på olika sätt - slå i atlas, läsa av kartor, göra egna kartor och lära oss olika kartsymboler. 

Vi kommer träna på namngeografi.

När vi arbetar med Sverige kommer vi att läsa texter, läsa av tabeller och se på filmer. Vi kommer att lära oss att "tjuva texten", göra tankekartor, och skriva faktatexter. 

Vi kommer att fördjupa oss i ett landskap. 

Elevernas mål:

 

1.    Jag kan använda en kartbok för att hitta information om olika platser. Jag känner till innehållsförteckning och register och kan använda mig av dem.

2.    Jag kan tolka kartsymboler; stad (hur stor staden är), landsgränser, vatten, berg, skog och odlad mark.

3.    Jag kan placera ut världsdelarna och de stora haven.

4.    Jag kan väderstrecken och begreppen norra halvklotet, södra halvklotet och ekvatorn.

5.    Jag kan Sveriges landskap, samt känner till några stora berg, sjöar, älvar och orter.

6. Jag kan hitta fakta om ett landskap i kartboken och i läroboken.

7. Jag kan presentera fakta om ett landskap skriftligt och muntligt. 

8. Jag kan sammanfatta fakta i egna texter och i tankekartor.

9. Jag kan förklara begrepp inom arbetsområdet. 

 

 

Bedömning:

Ett skriftligt prov i par där du får visa att du kan använda en kartbok och tolka olika kartor. 

Dina texter som vi arbetat med. 

Namngeografi på Sveriges landskap, några orter, berg och vatten. 

Namngeografi på världsdelar och stora hav. 

Uppgifter

 • Läxa Sveriges landskap 23/10

 • v.40 Geografiprov

 • SO-prov till fredagen den 2/10

 • v.37 Läxa världsdelar

 • SO-läxa till fredagen den 18/9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: