Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4

Skapad 2019-08-19 17:16 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Mål 

Syfte  

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i engelska kommer utgå från följande centrala delar:

 • vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

Målen med undervisningen är att du ska kunna:

 • lyssna till tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • läsa olika typer av texter (dialoger, faktatexter och skönlitterära texter).
 • förstå innehållet i filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. 
 • förstå hur engelska ord uttalas och skrivs, (grammatik och stavning).
 • skriva egna texter på engelska.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under höstterminen kommer vi läsa texter, se på film och göra små teaterstycken tillsammans. Vi kommer träna stavning och gå igenom grundläggande grammatik. Vi kommer även lyssna på engelska texter och du kommer få skriva egna texter på engelska.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Dina kunskaper kommer bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav. Du kommer få visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt, i grupp och enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: