Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och människokroppen

Skapad 2019-08-19 18:36 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 5 Biologi
Var kommer vi människor ifrån och hur är vi skapade? Hur fungerar och samverkar olika organ i våran kropp? Detta och mer därtill är vad vi kommer att titta närmare på denna höst!

Innehåll

Målet med undervisningen  

Vi kommer att arbeta med människans ursprung och hur människokroppen är uppbyggd.

Under kursens gång kommer vi bland annat att titta närmare på:

 • hur människokroppen utvecklats genom årtusenden, fram till idag,
 • vad celler är och vad de består av,
 • matspjälkning, hur maten vi äter bearbetas,
 • hur och varför vi behöver andas,
 • blodets kretslopp,
 • hur skelettet, muskler och leder samarbetar,
 • hur hjärnan och vårat centrala nervsystem är uppbyggd.

 

Så här ska vi arbeta

Kursen kommer under ungefär 17 veckors tid att delas upp i mindre delar, där olika områden kring människan tas upp åt gången. Under lektionerna kommer vi att bearbeta fakta om människans ursprung och hur kroppen är uppbyggd.

Vi kommer bland annat att:

 • läsa och bearbeta texter,
 • titta och diskutera film, bilder och sidor på nätet
 • laborera och genomföra fältundersökningar. 

 

Det här ska bedömas

Dina kunskaper om människan och människokroppen kommer att bedömas utifrån ditt deltagande under lektionstid. Du kommer vidare att bedömas utifrån ditt deltagande under laborationer och undersökningar. Mellan varje område kommer kunskaperna testas med ett prov, som rör de begrepp som vi nyligen arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: