Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya forma språket trean, kap 1

Skapad 2019-08-19 18:41 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med kunskapskrav i svenska med hjälp av läromedlet "Nya forma språket trean"
Grundskola 3 Svenska
Vi tränar på att läsa, skriva och samtala om texter med hjälp av läromedlet "Nya forma språket trean".

Innehåll

Kapitel 1

Du kommer att få träna på att kunna läsa och förstå texter och att svara på frågor om och återberätta det du har läst.

Du kommer att få använda stödord, tankekartor och bildserier och skapa texter utifrån dem. Du kommer också att få göra egna tankekartor och bildserier.

Du kommer att få träna på att samtala om dina egna och andras texter.

Du kommer att få träna på att framföra egna åsikter genom att ge och få respons på dina och andras texter.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå texter
 • återberätta det du läst i tal och skrift
 • skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning
 • delta i ett samtal tillsammans med din läsgruppskompis och att ge kommentarer, ställa frågor och framför åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: