Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Big bang till Dinosauriernas tid

Skapad 2019-08-19 18:55 i Kareby skola Kungälv
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Ni ska få följa med på en resa tillbaka i tiden, från Big bang till dinosauriernas tid.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att arbeta om hur jorden skapades, Big bang. Hur såg det ut under tiden som dinosaurierna levde? De tre tidsepokerna Trias, Jura och Krita. Vi kommer att lära oss om några dinosaurier och hur de levde. 

Hur:

Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • söka information i böcker och på internet
 • skapa tankekartor och skriva ner nyckelord
 • läsa och skriva faktatexter 
 • skriva en berättelse
 • diskutera och lära av varandra.
 • redovisa ditt arbete för klasskamrater

Mål:

Du ska kunna:

 • berätta vad Big bang är.
 • känna till de tre tidsepokerna, Trias, Jura och Krita och klimatet under epokerna
 • veta vad skillnaden mellan kött- och växt ätande dinosaurier.
 • fakta om några dinosaurier.
 • skriva en enklare fakta text och berättelse gemensamt eller enskilt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma 

 • Din förmåga att hitta fakta och värdera denna
 • Hur du läser en faktatext och skriver ner stödord kopplade till den fakta du vill ta reda på

 • Hur du skriver en fakta text och en berättande text med hjälp av dina stödord eller tankekarta.

 • Att du använder stor bokstav, punkt, mellanrum mellan orden, struktur för fakta text och betättande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: