Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Lekplatsfysik HT19 åk 3

Skapad 2019-08-19 19:09 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Lekplatsfysik
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Du kommer under arbetsområdet få lära dig om varför vissa föremål glider bättre än andra, vad som påverkar hur fort föremål kommer till marken och hur du kan få dig själv och saker i balans.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 
Så här ska du arbeta:
 • Du kommer att få göra undersökningar utomhus vid lekplatsen.
 • Du kommer att få samtala om och skriva hypoteser med din arbetsgrupp.
 • Du kommer att få använda begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt. 
 • Du kommer att få läsa/lyssna på enkla texter om tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt.
 • Du kommer få titta på filmer för att förstå friktion, tyngdkraft och jämvikt.
 • Du kommer att få skriva enkla texter om dina iakttagelser.
 
Det här ska du kunna:
 • Du ska på ett enkelt och grundläggande sätt kunna samtala om friktion, jämvikt, balans, tyngdpunkt och tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
 • Du ska på ett enkelt sätt och med dina egna ord kunna skriva en/ett par meningar om de olika begreppen.  

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du ska på ett enkelt sätt kunna förklara begreppen friktion, tyngdkraft, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Du ska kunna beskriva någon/några situation/er där det förekommer friktion, tyngdkraft, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

NO Sv SvA
DS Lekplatsfysik åk 3

På väg att uppnå målet med stöd
På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Kraft och rörelse
Jag kan förklara begreppet friktion. Jag kan förklara varför saker glider mer eller mindre bra.
Kraft och rörelse
Jag kan förklara begreppet tyngdkraft/dragningskraft. Jag kan förklara varför något trillar ner när vi kastar upp dem.
Kraft och rörelse
Jag kan förklara begreppen balans och jämvikt. Jag kan förklara varför en gungbräda hamnar i balans och jämnvikt.
Kraft och rörelse
Jag kan förklara begreppet tyngdpunkt. Jag kan förklara "varför bilen i filmen" inte trillade ner från början.
Läsa och skriva
Jag använder stor bokstav och punkt på rätt sätt i mina meningar.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Läsa och skriva
Jag kan läsa och förstå en faktatext skriven för barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: