👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall slöjd

Skapad 2019-08-19 19:41 i Munkegärdeskolan Kungälv
Mall för pedagogisk planering.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Innehåll

Rubrik, åk

Det här ska vi göra:

Det här kommer du att lära dig: 

Tid:

Så här redovisar du: 

Det här kommer jag att bedöma: 

Matriser

Sl
Mall

Rubrik 1

E
C
A
Slöjdföremål
Du arbetar med slöjdföremål utifrån egna idéer inom olika arbetsområden och bestämda ramar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. och egna initiativ.
Använda redskap
Det kan du visa genom att använda ändamålsenliga verktyg, redskap och maskiner till ditt arbetsområde.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Detta kan du visa i din planering på idéstadiet, i din lärlogg under arbetet och genom dina reflektioner i utvärderingen. Berätta hur du tänker under lektionerna.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Visa hur du utvecklat dina idéer och vad du inspirerats av genom skisser, bilder och text i din lärlogg.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera material och tekniker
Detta visar du i din färdiga produkt, genom samtal under lektionerna och genom reflektion och bilder i din lärlogg.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Detta visar du genom att arbeta efter din planering, tidsplan, instruktioner och ritningar. Visa under lektionerna och i din lärlogg hur du hittat lösning på olika problem och hur du drivit arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen och begrepp
Detta visar du i samtal under lektionerna, i muntlig redovisning och i din lärlogg.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Detta visar du i din färdiga produkt, i samtal, muntlig redovisning och med ord och bilder i din lärlogg.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.