Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokkafé ht klass 5

Skapad 2019-08-19 19:55 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Under hösten ska du läsa två böcker. På två bokkaféer i klassen kommer du att få samtala om dessa böcker med några kamrater.

Innehåll

Syfte - Varför? 

Bokkaféet är ett trevligt sätt att samtala om böcker som du har läst, samtidigt som du får tips om böcker du kanske vill läsa. Du tränar dig på att läsa, och på att samtala och redovisa inför andra. 
Se vidare i syfte, kopplingar till läroplanen. 

Centralt innehåll och kunskapskrav - Vad? 

Genom att läsa en bok och sedan samtala om den tränar du:  
- läsflyt
- läsförståelse
- att använda olika lässtrategier för att förstå texten
- träna på att sammanställa/sammanfatta centrala delar ur innehållet i boken
- att göra kopplingar till dig själv och omvärlden.
- att beskriva din läsupplevelse
- att lyssna på andra
- att samtala, och att föra fram dina tankar och åsikter (resonera)
- att skriva (anteckna inför samtal)

Arbetssätt - Hur? 

Anna-Karin går igenom upplägget för bokkaféer. Vi har tid till tyst läsning i klassen varje vecka, och vi påminner dig om att läsa hemma. Du kan låna böcker i biblioteket på skolan, eller på Mölnlycke Bibliotek som vi besöker gemensamt och får lyssna på bokprat.
När bokkaféet närmar sig kommer du att få förbereda det du ska säga på lektionstid. På bokkaféet fikar vi och samtalar om böckerna.  
Se vidare i uppgiften som du får. 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 • du läser boken med flyt.
 • du återger och sammanfattar innehållet av det du läst och reflekterar över innehåll.
 • du resonerar om boken och kopplar innehållet till dina egna erfarenheter och argumenterar för dina åsikter.
 • du förbereder dig genom att anteckna vad du ska säga. 
 • du kan redovisa muntligt inför några klasskamrater och samtala med dem om böckerna ni läst. 

Uppgifter

 • Bokcafé 2 Förberedelser

 • Bokcafé - Min redovisning

 • Inför bokcafé torsdag 15/10

 • Bokkafé 2 - redovisning

 • Bokkafé fredagen den 11:e oktober

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: