Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/taluppfattning och tals användning årskurs 5 Skånhällaskolan

Skapad 2019-08-19 20:15 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med siffror och tal. Vi ska storleksordna, jobba med positionssystemet och träna på de fyra räknesätten på olika sätt. I årskurs 5 så har vi fokus på decimaltal.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • hela tal och titta på hur de kan delas upp
 • decimaltal och dess talsorter
 • de fyra räknesätten och hur de hänger ihop
 • huvudräkning
 • överslagsräkning
 • olika skriftliga metoder för att beräkna olika tal
 • fundera över om svaret kan stämma/är rimligt
 • enkla problemlösningar

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken, i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer samt på datorn.

 

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur du tar dig an uppgifter och om du försöker klura och lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område för att se att du har förstått. Allt utifrån kunskapskraven i matematik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: