Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Evolution till Civilisation - år 7 HT-19

Skapad 2019-08-19 20:32 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Människans utveckling från apa till människa. De första civilisationerna i Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska få grundläggande kunskaper om historiska och religiösa förhållanden, skeenden och gestalter under människans tidiga historia och under de första civilisationerna, t ex olika tolkningar av händelser, ledande personer, politik, religion och kultur.

Du ska kunna använda historiska begrepp från den aktuella tidsperioden på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du ska kunna kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

Evolution – utvecklingen från apa till människa

De första civilisationerna; Mesopotamien, Egypten och Grekland.

Tidsperioden ”Antiken” och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Några för tidsperioden centrala historiska begrepp.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

KUNSKAPSKRAV FÖR ÅR 7 – MÅL

Se kunskapskrav matris ”Från Evolution till Civilisation”

HUR DU UPPNÅR MÅLEN, VILKET MATERIAL SOM ANVÄNDS, ARBETSGÅNG SAMT BEDÖMNING

Ser scener ur dokumentärfilmer

Deltar aktivt i diskussioner

Besvarar instuderingsfrågor och annat instuderingsmaterial

Besvarar och lämnar in arbetsuppgifter

 MATERIAL

Dator

Böcker:

Historia Punkt SO del 1, sid 6-85

Religionskunskap SO-boken sid 4-29

Religionskunskap Punkt SO sid 8-37

Instuderingsfrågor som kan hämtas från Google Drive Klassrum år 7

ARBETSGÅNG

Vecka 34:

Vad innebär begreppet ”evolution”?

Vecka 35:

För ungefär hur länge sedan och i vilken världsdel utvecklades de första människoliknande varelserna på jorden?

Vilka fördelar innebar det för människan när hon lärde sig kontrollera elden?

Vilket samband finns det mellan ELDEN och SPRÅKETS utveckling hos människan?

Vilket samband finns det mellan bildandet av bergskedjan Himalaya i Asien och utvecklingen av de första människoliknande arterna i Afrika?

Några utmärkande drag hos Homo Erectus, Homo Neanderthalis och Homo Sapien (Sapien)

 Vecka 36:

Grupparbete ”Robinsonövning”

Vecka 37:

Vilka fördelar innebar det för människan när man lärde sig att bruka jorden och tämja djur

Kunna markera på en karta var de första jordbruksområdena uppstod i världen.

Hur uppstod de första städerna?

Ge exempel på tidiga uppfinningar av människan?

Vad är kännetecknande för en Civilisation?

 Vecka 38:

Introduktion av arbetsuppgift/inlämningsuppgift ”Upptäckter och Uppfinningar”

 Vecka 39:

Antikens Grekland

Känna till tre saker som förenade alla greker under antiken

Vad var den ursprungliga tanken bakom de olympiska spelen

Varför kan man inte hävda att stadsstaten Aten var världens första demokrati.

Berätta något kort om följande personer, platser, händelser och termer:

aristokrati, demokrati, stadsstat, Knossos, Aten, Sparta, Troja, Maraton, Arkimedes, Sokrates, Platon, Olympos, Iliaden och Odyssén.

Arbete med inlämningsuppgift ”Arvet efter antiken”

Vecka 40:

Antikens Rom

Berätta något kort om följande personer, platser, händelser och termer: Republik, Pax Romana, Konsul, Senat, Folkförsamling, Proletärer, Diktator, Kartago, Ceasar, Hannibal, Augustus, Konstantin, Pompeji, Vesuvius, Gladiator och Teutoburg,

Förklara hur Rom blev ett imperium

Placera det antika Rom i tid och rum

Förklara varför Roms imperium faller sönder

Förklara skillnaden mellan den romerska republiken och det romerska kejsardömet

Arbete med inlämningsuppgift ”Arvet efter antiken”

Vecka 41:

Romersk byggnadsteknik. Teknikuppgift: ”Valvbågen”

Arbete med inlämningsuppgift ”Arvet efter antiken”

Vecka 42:

Inlämning i Google Drive/Classroom år 7 av arbetsuppgift ”Upptäckter och Uppfinningar” söndag 14/10

Vecka 43:

Muntlig redovisning av inlämningsuppgift

Vecka 44:

LOV

Vecka 45:

Företeelser i den tidiga Egyptiska kulturen som religion och vetenskap. Problembaserad arbetsuppgift i grupp

Vecka 46:

Företeelser i den tidiga Egyptiska kulturen som religion och vetenskap. Problembaserad arbetsuppgift i grupp

Vecka 47:

Beskriva gemensamma centrala tankegångar och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom de flesta religioner

Arbetsuppgift: Se likheter och skillnader inom och mellan några religioner i antikens Egypten, Grekland och Rom

Vecka 48:

Inlämning/redovisning arbetsuppgift: Likheter och skillnader inom och mellan några religioner i antikens Egypten, Grekland och Rom

Vecka 50:

Utvärdering

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: