Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda ägget

Skapad 2019-08-19 21:02 i Centralskolan Lerum
Rädda ägget är ett teknikprojekt. Syftet med projektet är att ni ska förstå vilka konstruktioner som är hållfasta och stabila. I arbetet ingår det att bygga en modell samt utvärdera och omarbeta er konstruktion på ett vetenskapligt sätt. Ni ska också kunna dokumentera er modell.
Grundskola 5 Teknik Slöjd
Rädda ägget är ett kreativt och praktiskt projekt i teknik och slöjd. Arbetet går ut på att bygga en konstruktion som ska rädda ett rått ägg som släpps från 15 m höjd från att gå i kras. Klassen kommer sedan att utse två bidrag att ta med till en falltesttävling inne på Chalmers i Göteborg.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Arbetsformer

Du kommer att ingå i en mindre grupp elever som ska utarbeta en hållbar konstruktion för ert ägg. Fallskärm + farkost. Ni kommer att få pröva och ompröva ert bygge för att kunna förbättra hållfastheten. Ni skall under arbetets gång dokumentera ert arbete i text och bild och sedan göra en tydlig presentation av detta att presentera inför klassen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma er förmåga att samarbeta i grupp, hur ni tillsammans kan komma på förslag på olika tekniska lösningar och göra en ritning till dessa. Vi kommer även att titta på ert slutresultat samt bedöma er skriftliga presentation av hela arbetet. Er förmåga att komma på nytänkande och "äggrellaterade" lösningar kommer att ge högre bedömning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: