Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2019-08-19 21:05 i Bleketskolan Tjörn
Området handlar om mellankrigstiden, Hitlers och Stalins maktutövning samt andra världskriget.
Grundskola 9 Historia
Under några veckor kommer vi arbeta med Mellankrigstiden (1918-1939) och andra världskriget (1939-1945).

Innehåll

Mellankrigstiden och andra världskriget

Syfte

Få en historisk referensram - gällande mellankrigstiden och andra världskriget samt få kunskap om dess fortsatta påverkan av den politiska situationen i Europa.

Centralt innehåll
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder.
  • Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Hur historiska källor och berättelser speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  • Exempel på hur 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Ord och begrepp som hör till avsnittet.

Så här arbetar vi

Undervisningen kommer att bestå av lektionsgenomgångar, filmvisningar, informationssökning, begreppsförståelse, frågor och diskussioner. 

Läromedel

Kompakt Historia samt SOS Historia 9 (finns även på Inläsningstjänst)

"Om detta på ni berätta"

Examination 

Området kommer redovisas i muntlig samt skriftlig diskussion.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: