Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoreflektion Lillåns intraprenad Grodan

Skapad 2019-08-20 07:18 i Klöverängen Örebro
Se titel.
Förskola
Planeringen bygger på grodans intresse för bygg och konstruktion

Innehåll

 Projekt

Startaktivitet:

Vi följde upp från förra terminens intresse och byggde av olika material som finns i vår lärmiljö.

Bakgrund:

HT18/Vt 19 arbetade vi med naturen. Barnen besökte skogen i olika omgångar och vi såg ett intresse för kojor. Detta startade ett kojbygge inne med undersökande av olika material. Under promenader runt förskolans område har barnen pratat om förhållandet till deras egna hem och hus. 

Syfte:

Vårt syfte är att göra barnen medvetna om att alla är olika och bor olika

Vad utmanar vi barnen i att utforska vidare? 

Olika material till bygge, olika uttryck till hemmen, så som de olika namnen på rummen och olika byggnader.

Varför har vi gjort detta val?

Utifrån barnens intresse har vi sett ett intresse av bygg och konstruktion. Men även en igenkänningsfaktor av hemmen. Vi är nyfikna hur vi bor och andras hem och byggnader

Vilket uttryckssätt använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärandet?

 Vi använder oss av digitala hjälpmedel för utforskande. Vi kommer även att möta olika former av material för bygg och konstruktion. Vi kommer även använda oss av bild och skapande i olika former..

Dagordning för ......... reflektion.

Alla i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att det dokumenteras. Fördela tiden väl mellan punkterna. 
Reflektionerna utgår alltid ifrån Lpfö/18 samt vårt analysverktyg Processens röda tråd.

 En gång i veckan

 1. Följ upp projektet i pedagogiska planeringen (1-1/2 tim)

A)    Kolla igenom föregående veckas reflektions och observations protokoll

B)    Reflektera utifrån observationsprotokollet (bilder, filmer annan dokumentation)

C)    Veckan som kommer: fördela arbetsuppgifter utifrån projektet med hjälp av dokumentet Didaktiska val / Varje vecka

 1. Annat arbete utifrån behov exempelvis

A)    Hur stöttar vi individen och barngruppen?

B)    Hur arbetar vi med kommunikation och teckenspråk?

En gång i månaden

 1. Dokumentera i processens röda tråd med hjälp av Lpfö/18
 2. Använder er av dokumentet Reflektionsstruktur
 3. Trygghetsarbete; Gör aktivitetsplan i pappersform (finns på intranätet, Lillåns förskolor) och följ upp
 4. Unikum, barnens individuella lärlogg / minst 1 gång i månaden 

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.

Uppgifter

 • Observationsprotokoll

 • Didaktiska val

 • Reflektionsstruktur

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: