Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse

Skapad 2019-08-20 08:04 i Varekils skola Orust kommun
Vi kommer fördjupa oss inom kraft och rörelse där vi diskuterar t.ex. varför vill cyklisterna gärna köra tillsammans i stora klungor trots risk att köra ihop.
Grundskola 5 Fysik

Här ska du få lära dig mer om krafter och rörelse. Vad är en kraft? Vad är friktion? Vad är motstånd? Vad är tyngdkraft? Vad är jämvikt?

Innehåll

Kraft och rörelse

Under kommande period kommer vi att arbeta kraft och rörelse. Ni kommer att arbeta med hur kraft och rörelse hänger ihop. Ni ska söka svar på frågor med hjälp av undersökningar i fysik. Ni kommer också få lära er att skriva en laborations rapport.

Syfte

 

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

 

Detta ska du kunna

 • Planera och genomföra undersökningar
 • Redovisa dina undersökningar i en skriftlig rapport
 • Lära dig begrepp och sammanhang inom kraft och rörelse

Arbetssätt

Vi kommer att samtala och diskutera. Ni kommer att göra experiment gruppvis. Ni kommer att få ta del av genomgångar och filmer. Vi kommer också att göra övningar både enskilt och klassvis.  Ni ska lära er att läsa instruktioner och skriva hypoteser även dokumentera dina resultat i tabeller och diagram. Ni kommer även att läsa texter, göra övningar och skriva på Clio.

Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att kunna genomföra undersökningar
 • Din delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar
 • Din förmåga att göra dokumentation/laborationsrapport
 • Din begreppsförståelse, att kunna använda orden i rätt sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: