Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9 DEF ht 2019

Skapad 2019-08-20 08:31 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Engelska
Eleverna arbetar med att bygga på sin engelska och använder då både Gleerups digitala läromedel och annat material. Kärlek och vänskap är ett viktigt tema, och eleverna får då också bekanta sig med det kanske mest välbekanta engelska kärleksdramat, Shakespeares Romeo och Julia. Ett annat stort tema är Australien, eleverna får göra ett grupparbete kring detta, och samarbete sker både med idrott och hälsa, där eleverna får prova på sådan idrott som är typisk för landet, och med SO, då temat minoriteter behandlas. Av nationella provet är det delen tala som genomförs under hösten. Eleverna har ett prov i glosor och grammatik, två hör- och läsförståelsetest, en klassrumsuppsats som skrivs för hand utan digitala hjälpmedel; grupparbetet om Australien omfattar gruppernas muntliga redovisning och en individuell skrivuppgift som lämnas in skriven på dator via Teams. Betyget i slutet av terminen omfattar också det som eleverna har gjort under lektionstid - de stora förmågorna höra, läsa, tala och skriva testas kontinuerligt

Innehåll

Engelska 

Åk 9 

HT 2019 

 

Veckor 

I veckan 

Lektion 1 

Lektion 2 

Unit/Syfte/ 

Bedömning 

Material 

34 

Upprop tisdag 20/8 

Gå igenom planering 

Förväntningar från lärare och elever 

Eleverna pratar i grupper om sitt sommarlov 

Övning NP tala 

 

 

 

Unit 1 Passions/ Skriftligt prov, ordförråd, läs- och hörförståelse 

Gleerups Unit 12 

Film: Romeo och Juliet 

Text: Balkongscenen 

35 

 

Grammatik  

countables/ 

unountables 

genomgångarbete med a3382 A och a1583 

 

Unit 12.1 .1 Young and passionate  a1203- lyssna, läs   

Enskilt 

Time to write: a tweet a5183 

I grupper 

Speak out a9224 

 

People  

with passions  a550 

 -lyssna, läs 

Listen up  

a4592 

Allt under  

Work with the text a3364 i par 

Speak out a3917 i grupper om fyra 

 

 

Unit 1 

Gleerups Unit 12 

Film: Romeo och Juliet 

Text: Balkongscenen 

 

36 

(Utv.samtal onsd. 4/8, torsd. 5/8, fredag 6/8) 

Film: Romeo and Juliet 

Film: Romeo and Juliet 

Unit 1: Kolla på Romeo och Juliet 

Gleerups Unit 12 

Film: Romeo och Juliet 

Text: Balkongscenen 

 

37 

 

Substantiv som alltid är plural genomgång arbete med a6712; a1209 

Läs i par, läs och hjälps åt att förstå kommentarerna 

 

Just a click away a350 

Listen up a2436 

Speak out a5065 

Gruppdiskussion kring hur balkongscenen kan göras om till en modern chatkonversation; hur skulle Romeo och Julia uttrycka sig, vilka emoijs skulle passa …  

 

Unit 1: Jobba med texten från balkongscenen 

Gleerups Unit 12 

Film: Romeo och Juliet 

Text: Balkongscenen 

 

38 

 

Modala hjälpverb 

genomgång 

a4003 a1545  

Miniwhiteboardövning glosor och grammatik såhär långt under terminen 

Övning NP höra 

Miniwhiteboardövning modala hjälpverb 

Genomgång om språkliga svårigheter och vanliga fel inför uppsatsen 

Enskilda förberedelser för prov 

Unit 1 

Gleerups Unit 12 

Film: Romeo och Juliet 

Text: Balkongscenen 

 

39 

 

Klassrumsuppsats  

Klassrumsuppsats  

Unit 1: Skriftligt prov 

 

Passions: In class essay  

 

40 

 

Hörförståelse 

Läsförståelse prov 

Ordförråds prov 

Unit 1:Läs- och hörförståelse prov, ordförråd 

 

Passions 

41 

 

Gleerups 13: Animals on the move a6514 

Time to write a2699 

Speak out a7766 

… and action a3587 

 

 

 

Gleerups 13: 

Animals on the move 

Listen up a6374 

Time for research a3453 

Öva på läxan i Quizlet  

 

Läxa 

Unit 2: On the move/ordförråd kring djur, flyktningar och deras vilkor etc/oförberett muntligt 

Gleerups unit 13 

42 

 

Gleerups 13: 

Forced to move a5319 

-lyssna, läs 

Work with the text a 2608 

Word work a 5885 

Time to write a 1262 

Gleerups 13: 

Forced to move 

Listen up a5569 

Speak out a1594 

… and action! a7878 

Unit 2 

Gleerups unit 13 

43 

 

Gleerups 13: 

For the good of the country a195 

Time to write a4638 

Time for research a5971 

Gleerups 13: 

Adam and Alicia do SEA a4228 

-lyssna, läs, gör uppgifterna längst ner 

Övning muntligt NP  

Unit 2 

Gleerups unit 13 

44 

HÖSTLOV 

 

 

 

 

45 

NP muntligt 

Introduktion till unit 3. Förklara uppgifterna (enskild skriftlig på datorn + grupp presentation) 

Dela upp i grupper och börja med sin text 

 

Fortsätta skriva 

Unit 3: Australien/Individuell skriftlig uppgift på datorn/Förberedd presentation i grupper 

Samarbete med idrotten. 

Faktasökning på internet 

46 

NP muntligt 

Skriva 

Skriva 

Unit 3:  

 

47 

NP muntligt 

Börja förbereda muntlig presentation 

Fortsätta förbereda muntlig presentation 

Unit 3: Inlämning skriftlig uppgift 

 

48 

NP muntligt 

Muntlig presentation 

Muntlig presentation 

Unit 3: Presentationer 

 

49 

NP muntligt 

Hörförståelse prov 

Läsförståelse prov 

Återkoppling 

hör- och läsförståelse 

Övningsmaterial NP hör- och läsförståelse  

Unit 3: Läs- och hörförståelseprov 

Gamla NP prov 

50 

NP muntligt 

>Studiedag månd. 9/12 

>Betygen klara torsd. 12/12 

Kolla på film 

Kolla på film 

Betygsdiskussion + Kolla på “Rabbit proof fence 

 

51 

>Terminens sista dag fred. 20/12 

Kolla på film 

Kolla på film 

Betygsdiskussion + Kolla på  “Sameblod” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: