Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabisk modersmål Planering läsår 2019–2020 år 1–3

Skapad 2019-08-20 09:04 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F – 3 Modersmål
Välkomna! Jag hoppas att alla har haft ett bra sommarlov med en massa sol och bad. Vi kommer under läsåret 2019–2020 att fortsätta med befästa det arabiska alfabetet för de yngre barnen och lära dem bokstäver, lyssna på böcker, skriva och läsa enkla ord och texter. Vi kommer att jobba med alfabetet, färger, veckodagar, årstider, rim, kroppen, presentation ”jag och familj”, djur, läsa åldersanpassade texter, träna på att svara muntligt och skriftligt på frågor och även vi kommer att jobba med översättning. Vi kommer att jobba på att förstärka och bredda ut ordförrådet på arabiska: synonymer och motsatser, ordförklaring i texten. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på arabiska, och översätta från arabiska till svenska och tvärtom. Eleverna kommer att läsa och skriva ord, meningar och enkla texter i klassen, förklara vad de olika orden betyder och översätta dem till svenska. Vi ska träna på läsförståelse och prova olika lässstrategier, vi kommer att prata framför grupp och lyssna på varandra och reflektera över innehållet. Vi kommer även att arbeta med kulturen och samhället och lära mer om arabiska traditioner och högtider, och lära mer om de olika arabisktalande länderna

Innehåll

 

 Ämnets syfte:

 

Modersmålsämnets uppgift är att stärka elevens personliga och kulturella identitet samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra. Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 

 

Du ska få utveckla din förmåga att tala, och lyssna på det arabiska alfabetet, samt skriva rätt bokstav på rätt bild och skriva ditt namn på arabiska.

 

Du ska få utveckla din förmåga att jämföra ljud i arabiska och svenska.

 

 Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva ord, mening, text på arabiska.

 

Du ska få utveckla din förmåga att förstå det skrivna språket i böckerna.

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att skriva i klassen och läsa ord, meningar och enkla texter och genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång i veckan.

Koppling till läroplan:

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att


– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,


– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,


– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,


– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,


– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och


– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

I årskurs 1-3


Läsa och skriva


– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.


– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.


– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.


– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.


Tala, lyssna och samtala


– Muntligt berättande för olika mottagare.


– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.


– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: