Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-08-20 09:04 i Djupedalskolan Härryda
LPP för arbetsområde biologi år 8 HT17. Människokroppen.
Grundskola 8 Biologi
Din kropp består av miljontals celler som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar.

Innehåll

 

Så här ska vi arbeta

Dessa arbetssätt kommer vi att använda:

 • Genomgångar 
 • Läsa faktatexter
 • Övningsfrågor
 • Grupparbeten
 • Planera, genomföra och utvärdera/dokumentera undersökningar
 • Se filmer

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med dessa områden:

- Huden, skelettet & musklerna

- Blodet

- Matspjälkningen

- Andningen

- Kroppens avfall

- Hjärnan

- Sex & samlevnad

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att bedömas under alla moment.

 • Diskussioner under lektioner
 • Planering, genomförande och dokumentation av undersökningar
 • Skriftliga prov/läxförhör/arbeten

Kunskapskrav

Se kunskapsmatris!

Uppgifter

 • Undersökning: Statiskt och dynamiskt muskelarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människokroppen (årskurs 8)

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Diskussion
Samtala och diskutera
Du behöver träna mer på att kunna skilja på vad som är egna åsikter och vad som är fakta och att använda det när du diskuterar.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Diskussion
Samtala och diskutera
Du behöver träna mer på att svara på frågor och ställa egna frågor vid en diskussion.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökning
Planera och genomföra
Du behöver träna på att genomföra en undersökning efter en given planering och/eller skriva egna enkla planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även hjälpa till att formulera enkla frågor och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon förbättring går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Resultat, modeller & teorier
Du behöver träna mer på att jämföra det resultat du får med vad syftet för undersökningen är. Du behöver också träna mer på att dra slutsatser med hjälp av fakta, dvs förklara varför det blev som det blev.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Undersökning
Resultat, rimlighet & förbättring
Du behöver träna mer på att kunna avgöra om det resultat du får vid en undersökning är rimligt eller inte och fundera på vad du skulle kunna göra bättre nästa gång.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du ger något förslag på en allmän förbättring som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre och beskriver på vilket sätt det kan bli bättre.
Undersökning
Dokumentera undersökningar
Du behöver träna mer på att skriva en skriftlig rapport och ta med de delar som ska vara med, t.ex genomförande, resultat, slutsats.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett enkelt sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett utvecklat sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett välutvecklat sätt.
Kunskap
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du behöver öva på och lära dig mer om hur olika saker hänger ihop inom området människokroppen.
Du har baskunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (t.ex blodomlopp och andning). Du ger exempel och beskriver på ett enkelt sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (t.ex blodomlopp och andning). Du ger exempel och förklarar på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (t.ex blodomlopp och andning). Du ger exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kunskaper
Samband som rör människokroppen
Du behöver öva på och lära dig mer om hur vår hälsa påverkas av hur vi lever m.m.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar på ett välutvecklat sätt.
Kunskaper
Upptäckter och dess betydelse
Du behöver ta reda på hur någon naturvetenskaplig upptäckt har haft stor betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och på ett enkelt sätt beskriva någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och på ett utvecklat sätt beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och på ett välutvecklat sätt beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: