Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 6 HT

Skapad 2019-08-20 09:06 i Kärlekens skola Halmstad
Utveckla begreppsförståelse, procedurförmåga, problemlösningsförmåga samt kommunikation och resonemang utifrån mätning, algebra och ekvationer samt statistik och skala.
Grundskola 6 Matematik
Utveckla begreppsförståelse, procedurförmåga, problemlösningsförmåga samt kommunikation och resonemang utifrån numeriska uttryck, algebra, ekvationer och mönster och formler.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du som elev ska

Algebraiska och numeriska uttryck, ekvationer, mönster och formler

 •  kunna skriva numeriska/ algebraiska uttryck
 • tolka numeriska/ algebraiska uttryck
 • förstå och använda prioriteringsreglar
 • förenkla uttryck
 • använda ekvationer i problemlösning
 • lösa ekvationer
 • bestämma regler i talföljder
 • konstruera egna talföljder

Genomförande

Vi samtalar om nya begrepp, repeterar muntligt och skriftligt. Vissa moment arbetar vi praktiskt med för att få fram bra förståelse. Vi arbetar efter läromedel enskilt och i par. Vi samtalar mycket om matematik.

Bedömning

Vi tränar tillsammans under lektionstid och gör en bedömning efter prov.

Vi bedömer elevernas förmåga att förstå och använda begrepp (B).
Vi bedömer om eleven använder lämpliga metoder (M) för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Vi tittar på hur eleven har utvecklat förmågan att formulera och lösa problem (P) samt föra och följa matematiska reonemang (R).
Under lektionstid skapar vi tillfällen till matematisk kommunikation muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: