Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unterwegs

Skapad 2019-08-20 09:06 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om att resa och då kunna använda din tyska i olika situationer t ex på en flygplats, en campingplats, ett hotell. Du kommer att få lyssna på dialoger och texter samt läsa berättande texter och faktatexter. Muntligt skall du kunna klara dig i situationerna ovan. Som avslutning får du skriva en semesterhälsning från ett tänkt resmål.

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla förmågan att

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

 

Arbetssätt

 

 • Ord och fraser inom temaområdet resor.

 • Texter i form av dialoger, en faktatext och en berättande text, som har med temat att göra.

 • Avlyssning av dialoger och samtal: på flygplatsen, i campingreceptionen, i hotellreceptionen.

 • Kommunikation inom frasområdena på flygplatsen, i hotellreceptionen och på campingplatsen.

 • Ett samtal där du tillsammans med en kompis planerar en resa.

 • Grammatiska strukturer: repetition av verb. Du kommer också att få lära dig mer om konjunktioner (bindeord) för att kunna variera dina meningar mera.

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Du kommer att arbeta individuellt med läsning och skrivning. Muntliga uppgifter genomförs i par eller liten grupp. Du kommer också att få prova på att bedöma elevarbeten efter kunskapskraven, så att du blir medveten om vad som krävs för de olika nivåerna.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och texter genom att du får göra ett hör- och läsförståelsetest.

 • Formulera dig och kommunicera i tal bedömer jag i de dialoger och samtal som ni genomför.

 • Formulera dig och kommunicera i skrift kommer att bedömas genom att du skriver en semesterhälsning enligt givna förutsättningar.

 

Matriser

M2
Höra, läsa och skriva

F
E
C
A
Läsförståelse
 • M2
 • M2  E 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
 • M2
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
 • M2
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
 • M2
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: