Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-08-20 09:31 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation.

Innehåll

ARBETSOMRÅDET:

Etik behandlar frågor om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. När man diskuterar och resonerar om etiska frågor använder man ibland vissa redskap. Dessa redskap brukar kallas för "etiska modeller". Under arbetsområdet kommer vi lära oss mer om de olika etiska modellerna samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle agera i en sådan situation.

Arbetssätt:

- Genomgångar och diskussioner

- Läsning av texter

- Film / filmer (SLI, SO-rummet)

- Grupparbete om ett etiskt dilemma. Redovisas i form av en PowerPoint, inspelad film eller liknande

- Egen skrivuppgift: Analys och argumentation utifrån etiska modeller

Mål med undervisningen:

- Att lära sig mer om etiska modeller och hur man kan använda dem.

- Analys och argumentation om vad som är rätt och fel / gott och ont utifrån etiska modeller

- Använda etiska begrepp och modeller (etik, moral, pliktetik, konsekvensetik, dygdetik, Sinnelagsetik)

Bedömning:

Delaktighet i Grupparbetet kring etiska modeller och ett etiskt dilemma. Redovisas i helklass eller i smågrupper under vecka 39.

Skrivuppgift: Beskrivning av etiska modeller samt analys av ett etiskt dilemma. Lämnas in fredag vecka 39.

Era kunskaper kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Uppgifter

 • Etik och moral

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Etik och moral

-
E
C
A
Resonerar och argumenterar
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt. Du visar inte att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
Du resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etiska begrepp och modeller
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt. Du visar inte att du förstår och kan använda etiska begrepp och modeller.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Grupparbetet
Du bidrar inte eller gör inte din del i grupparbetet för att gruppen ska lyckas
Du gör din del av arbetet och samarbetar med de andra i gruppen.
Redovisning
Läser för mycket innantill och visar inte på kunskap om ämnet.
Eleven redovisar tydligt och med flyt. Visar på en förståelse kring ämnet. Anpassar redovisningen till mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: