Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Welcome to our school 7-9

Skapad 2019-08-20 09:35 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Kort projekt om elever(na)s skolan, kursplan, akademiska och praktiska ämnen, mm. Jämför med din skolgång med det i ett annat land där modersmålet är engelska.

Innehåll

Enskilda elever eller där det är möjligt par eller grupp arbete:

Diskutera och planera en ’Welcome to my/our school’ film för en ny elev. Presentera informationen muntligt och skriftligt. Använd digitalt media, iMovie, PowerPoint eller Keynote.  

Inkludera bilder och text angående olika delarna, hus, rum, område som finns i skolan både inomhus och utomhus. 

Inkludera en lista över de olika aktiviter kan man delta in i skolan. Vilka aktiviter intressera dig och varför.  Par/grupp arbete diskutera vilka bilder ska vara med på din/er presentation och varför. 

Hur fungerar din skola? Vad finns det för personal? Vad är deras roll och varför är de viktiga? 

Diskutera och inkludera tips och råd att hjälpa en ny klass kompis.

Hur skapar din skola trygghet för sina elever? Vad finns det regler i din skola? vad finns det för konsekvenser?

Välj ett annat land där modersmålet är engelska, eller om du gick i skolan i annat land, jämför det med skolan där du är nu. Samla och presentera information muntligt och digitalt, om en välde skola, jämför där det är möjligt, ämnen, kursplan, regler, termin start/slut mm. 

Avsluta med att skiva en eller två stycke om  vad du tycker bäst om i din skolan och utvecklar det med vad du själv förslår kan hjälpa skolan för bättras. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: