Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

States in the USA

Skapad 2019-08-20 10:06 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
En muntlig presentation av en stat i USA.
Grundskola 9 – 8 Engelska

 Now you'll have the chance to learn a lot more about some of the different states in the USA.

For about three weeks we will be working with this project and during that time you are going to find facts about your state and make an oral presentation about it. After that you will present your state to the class. You can for example make a PowerPoint, a video or a poster or why not a travel journal.

What states, cities, rivers, attractions can be found in your state? What important history has happened here? Nature and animals?  Are there any animals in the US that we don't have here in Sweden? Are there any famous Americans from your state?

 

Innehåll

Syftet med undervisningen


Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

You are going to make a presentation about a state in the USA.

 

1. Before you start working, have a plan ready so you know what you need to do.

2. During the first three lessons: Find basic facts about your state.

 

Remember:

- Only use material that is ok to use.

- Use your own words.

- Use reliable sources.

- Use your time wisely, don't spend too many lessons just finding facts. Make a plan first, then follow your plan!

 

http://www.discoveramerica.com/usa/road-trips.aspx?fm=1 

http://www.factmonster.com/states.html

http://www.purposegames.com/game/states-of-the-usa-quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska 7-9: Muntlig presentation om USA

Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: