Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-08-20 10:23 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att erbjuda barnen en undervisning med innehåll kring naturvetenskap teknik och hållbar utveckling. Vi utgår från arbetsområdet vatten.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi vill låta barnen utforska vattnets egenskaper med hjälp av sina olika sinne

Vi vill uppmuntra barnen till ett utforskande arbetssätt

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vattnets väg

 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

VATTEN

Film, sång stadens hjältar

Litteratur

Skapande aktiviteter

Motorik

Lärplatta

Sånger

Dokumentationer

Experiment

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

19/8

Barnen kommer att erbjudas att se en film /sång med Stadens hjältar i mindre grupper. Därefter kommer barnen att utforska vatten med olika material vid ett flertal tillfälle för att vi ska se vad vi ska fokusera på i undervisningen den här terminen. Vi filmar dessa tillfälle för att kunna analysera tillsammans.

16/9

Barnen har visat stort intresse för olika ljud kring vatten, så detta kommer vi att inrikta undervisningen på under ett antal veckor.

14/10

Barnen har nu efter olika arbete med vattnets kretslopp reflekterat över hur regn bildas och berättat för varandra, De kommer även att reflektera över sitt förändrade kunnande  kring vatten/regn med hjälp av sina lärloggar och skapande alster på väggarna.

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

30/9

Barnen har nu arbetat med sina olika sinne, känsel, hörsel och syn tillsammans med regn. Barnen har påtalat att regnet låter annorlunda, känns kallt och uppmärksammat att det regnar olika mycket. Det skapas pölar när det regnar mycket. Barnen har fått möjlighet att utforska regn/vatten både i planerad undervisning men även i vardagen där de själva organiserat sin undervisning och utforskande av regn/vatten.

18/11

Barnen har nu reflekterat kring sitt lärande. Vi upplever att barnen uppfattat lite olika ord från kretsloppet. Vi upplever också att barnen har fått lite förståelse kring vattnets kretslopp. De berättar om avdunsta, regn och moln.

9/12

Vi upplever att barnen har skapat sig en förståelse kring vattnets väg under den här terminen. De har med sina sinnen fått utforska vatten på olika sätt. De har även arbetat med regn och vatten i många olika typer av aktiviteter, detta för att alla barn lär på olika sätt. Barnen har fått möjlighet att använda alla sina olika språk som exempelvis sång, musik, skapande, verbalt språk för att vidareutveckla sitt intresse för naturvetenskap.

Barnen har reflekterat på olika sätt den här terminen, genom att berätta för varandra, för pedagoger och ta egna bilder. Vi kommer även nästa termin att försöka göra barnen mer delaktiga i reflektionerna och sitt eget dokumenterande. Detta för att barnen ska uppmärksamma sitt eget lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: