Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Åk7 Inledande Kemi

Skapad 2019-08-20 10:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Kemi
Inledande kemi med ämnenas beståndsdelar

Innehåll

Konkretiserade mål

När du är klar med detta arbetsområde ska du ha kunskaper om:

 

Arbeta säkert i kemisalen genom att känna till och tillämpa de regler som gäller, aktivt delta vid riskbedömningar och kunna de vanligaste varningssymbolerna (prov och hemlapp)

 

Planera, genomföra och dokumentera laborativt arbete

 

Förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Atomer (och atommodell)

Molekyler

Grundämnen och kemiska föreningar

Periodiska systemet, kemiska tecken

Kemiska reaktioner

Fysikaliska omvandlingar, värme

Kemiska formler och reaktionsformler

 

 

Undervisningen

Undervisningen kommer bestå av teorigenomgångar där vi går genom de olika begreppen, ni kommer att arbeta i grupper samt enskilt med arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter.
Ni kommer att göra laborationer, där det handlar om att du ska bli säker i hanterandet av laborativt material, använda dig av olika undersökningsmetoder, följa labhandledning samt planera genomförandet av laborationer och arbeta systematiskt.
Ni kommer att träna på att dokumentera era resultat i labrapporter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma 
- Din förmåga att förstå och förklara begreppen.
- din förmåga att laborera säkert och på ett fungerande sätt
- din förmåga att skriva en labbrapport
- din förmåga att koppla samman resultat på laborationer och hur du förklarar det med fakta.

Bedömningen kommer att ske dels vid enskillda lektionstillfällen som till störst del utgörs av laborationer, men även skriftligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Åk7 Inledande Kemi, Säkerhet och Blandningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven laborerar utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven laborerar utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven laborerar utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om ämnenas små beståndsdelar och blandningar. Eleven ger exempel och kan beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om om ämnenas små beståndsdelar och blandningar. Eleven förklarar och visar på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om om ämnenas små beståndsdelar och blandningar. Eleven förklarar och visar på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: