Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3-6 Skräddarbacksskolan lå 18/19

Skapad 2019-08-20 10:43 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Pedagogisk planering i musik för årskurs 4-6 på Anderslövs skola.
Grundskola 4 – 6 Musik
Detta är en övergripande planering för musik i årskurs 3-6 läsåret 2019/2020.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • improvisera och imitera med röst och instrument, rytmer och toner
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

Under musiklektionerna kommer du att få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer att få:

 • sjunga ensam och tillsammans med andra (i stämmor och i kanon)
 • lyssna på och spela musik 
 • lära dig om noter och ackord
 • lära dig om röst- och hörselvård
 • använda olika instrument 
 • använda musik i dans, lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av takt och rytm

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • musikproduktionsprogram (tex. Garageband)
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal, diskussioner och aktivt lyssnande
 • filmer
 • digitala medier (tex. Spotify)
 • redovisningar och framträdanden

Det här ska du kunna (i slutet av åk 6)

Det som kommer att bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela musikinstrument
 • Din förmåga att uttrycka känslor genom musik, dans, lek och rörelse
 • Din förmåga att skapa musik med hjälp av enklare ackordföljder
 • Din förmåga att använda dig av takt och rytm på olika sätt tex. med kroppen och instrument
 • Din förmåga att improvisera och imitera med röst och instrument
 • Din förmåga att kunna samtala om musik och berätta om musikens betydelse för människor
 • Din förmåga att kunna redogöra för olika typer/stilar av musik och deras karaktärsdrag
 • Din förmåga att kunna redogöra för kunskap om röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter
 • Din förmåga att benämna instrument och indelningen av instrument

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: