Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Grund Delkurs 1 10 v.

Skapad 2019-08-20 11:01 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I den här planeringen hittar du alla obligatoriska inlämningsuppgifter.

Innehåll

Välkommen till SVA Grund delkurs 1!

Planeringen sträcker sig i 10 v. framåt från v.34 t o m 43 och innebär att du varje vecka har minst en inlämningsuppgift som ska skickas in för rättning och bedömning. Du väljer själv om du vill klara av planeringen på kortare tid men det viktigaste är dock att du skickar in dina uppgifter i tid. Kursen innehåller också muntlig och skriftlig examination med obligatorisk närvaro.

Om du är flexelev alternativt 100% distans så gäller samma sak, obligatorisk närvaro vid examinationstillfällen alternativt enligt annan överenskommelse med din lärare.

Lycka till med dina studier!

MVH Susanne

Uppgifter

 • 16. Formellt brev

 • 15. Informellt brev

 • 14. Läsförståelse krönika

 • 13. Skrivtest

 • 12. Läsförståelsetest

 • 11. Skriv om barndomsminne

 • 10. Läsförståelse Trickcykel

 • 9. Muntlig examination hörförståelse

 • 8. Läsförståelse Förgät mig ej

 • 7. Sammanfattning Förgät mig ej

 • 6.Muntlig examination En billig sportbil

 • 5.Läsförståelse dikt och diktanalys

 • 4. Läsförståelse Renata och Sjökungen

 • 3. Sammanfattning Renata och Sjökungen

 • 2. Du och dina studier

 • 1.Skriva brev

 • Beskrivande text om en upplevelse

 • Läsförståelse fabel

 • Beskrivande och återberättande text "Mitt barndomsminne!

 • Skrivprov 26/9 uppgift 2

 • Skrivprov 26/9 uppgift 1

 • Självskattning

 • 10. Skriftlig examinationsuppgift

 • 11. Läsuppgift

 • 8. Sammanfattning

 • Skriva informellt och formellt brev

 • 9. Höra och förstå

 • Läsa och skriva Förgätmigej

 • Hemuppgift v.35

 • Muntlig examination "En billig sportbil"

 • Kursplanering

 • 1. Du och dina studier

 • 2.Skriv en sammanfattning

 • 3. Läsa /Skriva "Renata och Sjökungen"

 • 4.Dikt - läsa/tolka

Matriser

SvA
GRNSVAA

LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • SvA  -   Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • SvA  -   Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A

SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
 • SvA  -   Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
 • SvA  -   Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • SvA  -   Olika sätt att söka information.
 • SvA  -   Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A

TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)

 • SvA  -   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • SvA  -   Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • SvA  -   Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
 • SvA  -   Uttal, betoning och satsmelodi.
 • SvA  -   Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • SvA  -   Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
 • SvA  -   Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: