Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-08-20 11:11 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa kommer genomsyras av rörelse glädje samt ge eleverna möjlighet att utvecklas individuelt .

Innehåll

 

Eleven kommer även att få möjlighet att utveckla sina kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor rörande idrott, hälsa och livsstil, röra sig allsidigt både inne och ute, vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider, samarbeta med andra och respektera dem, utveckla en god kroppsuppfattning.

 

Arbetsformer

 • prova på olika lekar och spel, både inne och ute
 • lära dig regler i olika lekar och spel
 • träna på att samarbeta med dina klasskamrater och andra barn i lekar och spel
 • träna på grundmotoriska moment som ingår i leken/spelet samt hjula och kullerbytta
 • samtala om regler, uppvärmning, upplevelser, vad vi tränar genom leken/spelen
 

Omdömet kommer grunda sig utifrån

 • aktivt delta i olika lekar och spel, både inne och ute
 • använda grundmotoriska former i leken och spelet på ett säkert sätt
 • följa regler i leken och spelet
 • samtala kring leken/spelet vi haft
 • samarbeta med dina klasskamrater i leken och spelet

   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott & hälsa matris 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Rörelse i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.

Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Rörelse till musik
Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Simning
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Prata om rörelse och hälsa
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
Rörelse utomhus
Du är med i lekar utomhus. DU försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
Orientera
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: