Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar om teknik ht 19

Skapad 2019-08-20 11:19 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 – 6 Teknik
I detta arbetsområde tittar vi på vad teknik är och hur vi människor i alla tider löst olika behov med hjälp av teknik. Vi undersöker tekniska system och hur olika delar i systemen samverkar. Vi får en glimt av hur tekniken kan att se ut i framtiden. Vi arbetar praktiskt med teknikens speciella arbetssätt.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna ge exempel på teknik i din vardag
 • förstå att tekniska föremål är skapade av människan
 • förstå att teknik är ett resultat av människans strävan efter bättre och tryggare levnadsvillkor
 • kunna berätta något om teknikens utveckling
 • kunna använda teknikens arbetssätt vid konstruktionsbyggnad

Viktiga begrepp:

http://webbapp.liber.se/boken-om-teknik/#/1-tankar-om-teknik/begrepp-p--flera-spr-k

http://webbapp.liber.se/boken-om-teknik/#/2-tekniken-i-vardagen/begrepp-p--flera-spr-k

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå funktion
 • genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller
 • dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där tanken med arbetet är tydligt
 • föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Undervisning:

Du kommer att:

 • lyssna på föreläsningar
 • anteckna från tavlan
 • läsa texter
 • arbeta enskilt och tillsammans med klasskamrater
 • titta på film

Uppgifter

 • Att göra en konstruktion

 • Gör en konstruktion

 • Vad är teknik? Varför har vi teknik?

 • Teknikens historia

 • Tekniska system

 • Gör en konstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Tankar om teknik

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. -Vad är teknik? -Varför har vi teknik?
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan ge exempel på vad teknik är och hur några delar samverkar. Eleven kan förklara varför vi har teknik genom att ge exempel.
Eleven kan förklara vad teknik är och hur några ingående delar samverkar. Eleven kan förklara att teknikutveckling drivs av människans behov.
Eleven kan förklara vad teknik är, hur några ingående delar samverkar och visa på andra liknande lösningar. Eleven kan föra resonemang kring varför vi har teknik.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. -Gör en konstruktion.
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven prövar en idé och utformar en enkel modell.
Eleven prövar idéer, ompröva dom om det inte fungerar och utformar en utvecklad modell.
Eleven prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en välutvecklad modell.
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt. -Gör en konstruktion.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan med handledning välja alternativ som för arbetet framåt.
Eleven formulerar och väljer alternativ som med lite bearbetning leder arbetet framåt.
Eleven formulerar och väljer alternativ som leder arbetet framåt.
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. -Gör en konstruktion.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven dokumenterar med enkla skisser där intentionen en till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens.
Eleven dokumenterar med utvecklade skisser där intuitionen framgår. Skissen och modellen stämmer överens relativt väl.
Eleven dokumenterar med välutvecklade skisser där intuitionen framgår. Skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
Eleven kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. -Berätta om teknikens utveckling.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan ge exempel på hur man använde teknik förr.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklande resonemang kring vad som har drivit teknikutvecklingen framåt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring vad som har drivit teknikutvecklingen framåt och exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: