Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från renässans till realism, åk 8,19/20

Skapad 2019-08-20 11:23 i Lekstorpsskolan Lerum
Bildprojekt med inslag av konsthistoria. Från grottmålningar till nutid.
Grundskola 7 – 9 Bild
Nu ska vi arbeta med konsten genom historien, närmare bestämt från 1400-talet och fram till och med 1800-talet. Vad kan vi lära oss om hur samhället såg ut då? Vilka normer och ideal fanns? Vad har konsten betytt för samhället och vad betyder den nu?

Tänk dig att du kan sätta dig i en tidsmaskin. Du åker tillbaka genom tiden och får se konst från olika perioder av historien. Tänk dig också att du tar med dig något tillbaka, något du gillar och inspireras av. Det ska du använda. Gör om, härma, ge bilder budskap och presentera det för oss här 2019.

Innehåll

Syfte

 

 •  Tillsammans och enskilt kommer du att utveckla din förmåga att analysera bilder.
 • Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att skapa ett eget verk. 
 • Du kommer att lära dig att använda olika tekniker och material.

 

 

 Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 • Du ska få kännedom och kunskap kring hur konsten har sett ut genom historien.
 • Du ska lära dig att planera och genomföra ett eget konstverk i ett valfritt material.
 • Du ska få testa på olika material och tekniker. 

Undervisning/Metoder

 

Under perioden kommer vi att arbeta med konsten från renässansen fram till och med realismen. Vi kommer att diskutera och undersöka makt i samhället, genus och kroppsideal utifrån bilderna. Undervisningen kommer att innehålla såväl lärarledda genomgångar som grupparbete och enskilt arbete. 

Därefter får du tid för ett eget gestaltande arbete. Det innebär att du ska göra ett eget konstverk. Med hjälp av den kunskap du fått om olika tidsepoker och hur konsten såg ut förr i tiden väljer du en bild som du inspireras av.

Följande uppgifter ligger till grund för din bedömning:

Uppgift 1: Ta reda på fakta om konstnären som har målat bilden och gör en bildanalys av bilden. Vad handlar den om?

Uppgift 2: Gör en presentation om konstnären och bilden. Presentera den för klassen.

Uppgift 3 Analog:  Du gör en parafras (omskrivning) av den bild du valt. Moderniserar den eller förändrar den på ett sätt som gör att budskapet blir annorlunda mot originalet. Valfri teknik (akryl, akvarell, blyerts...) på A3- papper. Du gör en planering av konstverket och dokumenterar under arbetets gång i din loggbok som finns i classroom.

Uppgift 4 Digital: Fotografera dig in i konsthistorien. Antingen kan du behålla den bild du redan har arbetat med om det finns människor i den eller så väljer du en ny. Du ska byta ut en människa i bilden och ersätta den med dig själv. Foto samt digital bearbetning.

 

 

 

 

 

Bedömning och redovisning

Bedömning: Med vilken kvalité du har utfört uppgifterna. Nedan ser du olika delar som är viktiga att tänka på när du arbetar i bilden.

 • Att du kan använda dina bilder för att skicka budskap och att du skapar genomarbetade bilder.
 • Att du kan använda och välja olika tekniker och material beroende på vad du vill berätta eller uttrycka. Det är också bra att kunna pröva, ompröva när du arbetar. 
 • Att du kan utveckla egna idéer, söka och använda inspiration. 
 • Att du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt.
 • Att du kan planera, dokumentera och utvärdera ditt arbete. 
 • Att du kan beskriva bilders uttryck, funktion och innehåll samt koppla din kunskap om världen till bilder. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: