Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition år 1-5 Främbyskola

Skapad 2019-08-20 11:25 i Främbyskolan Falun
Vi kommer att jobba med kondition och hälsa under denna period. Eleverna kommer att få prova på olika former av konditionsträning samt ha ett teoripass.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under denna period jobba med kondition och hälsa. Eleverna kommer att få prova på olika former av konditionsträning såsom löpning och intervaller. Eleverna kommer även att få lära sig om puls (att ta sin egen och en kompis) samt teoretiska termer inom detta område.

Innehåll

Syftet med denna period:

Med syftet menas att ni under områdets gång skall få möjlighet att förstå och känna på hur konditionsträning kan påverka er hälsa idag men också längre fram. Att man genom träning såsom konditionsträning inte bara kan må bättre fysiskt utan också psykiskt.

Vidare att ni får lära er olika begrepp kring kondition och att ni får möjlighet att förstå hur ni själva reagerar på konditionsträning.

Det här förväntas ni göra under arbetsområdet

Aktivt deltaga i diskussion under teoripass och lära sig ta sin egen och andras puls.

Deltaga och vara med och pröva olika varianter av konditionsträningsformer och konditionslekar.

 

Kunskapskrav

Det kommer inte att vara en avslutande examination utan ni kommer genomgående att bedömas utifrån de kunskapskrav som redovisas nedan. Bedömningen kommer ske i form av ett omdöme och ta sin utgångspunkt utifrån de kunskapskrav som visas nedan.

E

För att uppnå E förväntas detta:

C

För att uppnå C förväntas detta:

A

För att uppnå A förväntas detta:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kondition/ Löpning

Kondition

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
 • Idh
 • Idh  E 6
Bedömiongsunderlag saknas. Du har inte genomfört aktiviteten.
Du har genomfört aktiviteten.
Du har genomför aktiviteten och visat att du har en god kondition.
Du har genomfört aktiviteten och visat att du har en mycket god kondition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: