Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Detektiv år 3

Skapad 2019-08-20 11:32 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola 3 Svenska
I Språkskrinet Detektiv kommer du att få ett större ordförråd och förstå fler och fler ord. Du kommer att få lära dig att använda språkets verktyg och du kommer att få utveckla din förmåga att skriva berättelser.

Innehåll

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta i Språkskrinet Detektiv, individuellt och tillsammans med andra
 • skriva olika slags texter
 • prata och lyssna tillsammans kring olika ämnen

ARBETSOMRÅDE

Under året kommer du att få arbeta med:

Ordkunskap
-tankekarta
-beskrivande ord utifrån bild och våra sinnen
-talesätt om kroppen
-ord om väder
-analogier
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-synonymer och antonymer
-substantiv, verb, adjektiv
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken, talstreck
-tj-ljudet
-frågeord
-rätta stavfel


Skrivning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera så att åhöraren förstår
 • berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera skriftligt och muntligt
 • följa språkets regler och verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: